MY NEWWORK
Ataşehir
MASLAK 1453 İSTANBUL
Maslak
MY TOWERLAND
Ataşehir
MY OFFICE 212
Basın Ekspres
MY ROSEVILLE
Çekmeköy
     
 
 
 
 

سازمانی

پیام از رئیس جمهور
شرکتهای گروه
در باره شرکت
اهداف و ماموریت شرکت
قیمتها
کیفیت و محیط زیست
تکنولوژِ
تیم معماری
مسوولیت اجتماعی
 
 

تاریخچه

 
Ağaoğlu Şirketler Grubu ابتدا درسال 1981 با شرکت Akdeniz İnşaat به فعالیت آغاز نموده ، در سکتور های ساختمانی- غیرمنقول، انرژی و گردش گری به فعالیت های خود ادامه میدهد.

Ağaoğlu در ساحه ساختمان که لوکوموتیو گروپ میباشد، تا امروز اضافه تراز 30 هزار واحد را به اتمام رسانده، از جمله تولید کننده واحد با کیفیت دربین بزرگترین شرکت های کشور میباشد. تاامروز باانتخاب خریدار که با اوصاف دارای یخن سفید، دارای سویه تحصیلی و فرهنگ بلند، از لحاظ عاید که به شکل B و+B شناخته میشوند، پروژه های خود را توسعه داده، همراه با 11 عدد پروژه که بنام کانسپت (My…) معروف است، درمجموع به 16 پروژه آغاز کرده است.Ağaoğlu Şirketler Grubu همچنان با عین مقصد رفع نیازمندی محل کار وآفیس را سنجیده، درپهلوی واحد به نیازمندی آفیس پروژه ها طرح کرده، درمدت کوتاهی پروژه های My Office و My Prestige را در Ataşehir که بنام مرکز فینانس معروف است، راه اندازی کرده است.

پروژه آفیس دیگر My Office 2012 که فهم خدمت 5 ستاره را به حیات کاری داخل نموده است، با متروی که درمقابل آن قرار دارد به حمل ونقل نقاط مهم شهر سهولت فراهم مینماید.

Ağaoğlu، درماه فبروری سال 2009 پروژه Bahçelievler My Cityرا به فروش گذاشت در 2 هفته 1000 واحد به فروش رساند که درآن سال بحران کروی سنگین ترین تاثیرات خودرا بالای سکتور غیر منقول ببار آورده بود. این ریکورد به صفت یک واقعه در بخش های اقتصاد وبازرگانی دانشگاه ها تحت بررسی قرار گرفته است. پروژه My City Bahçelievler اولین پروژه قسمت اروپایی گروه شرکت های آغا آوغلو میباشد.

پروژه دیگری که در قسمت اروپایی قرار دارد My Town Ispartakule است، که بنابر نتیجه نظر سنجی انتظارات مصرف کننده گان شکل گرفته و درمدت بسیار کوتاه تمام آن به فروش رسیده است. پروژه My World Europe که شامل 3080 واحد و 20 ویلا بوده ودر Ayazma موقعیت دارد، با درنظرداشت تقاضای مشتریان و تجارب Ağaoğlu طرح گذاری شده است.

My World تا امروز بزرگترین پروژه Ağaoğlu میباشد که در اراضی Emlak GYO A.Ş. در Ataşehir اجرا شده است. My Towerland در باارزش ترین اراضی Ataşehir واقع است و با بزرگی متر مربع خود از دیگر پروژه ها تفکیک میگردد وبعد از ختم درمجموع متشکل از 3500 واحد خواهد بود. این دومین پروژه بزرگ Ağaoğlu دراین منطقه میباشد. دارای ساحات قابل استفاده وسیع، باغچه های طبقه یی، اطاق های فراح وبا تمام امکانات خود یک زنده گی را تأمین میسازد که، بالاتر از انتظارات باشد.

My Home Maslak اولین پروژه بوتیک منطقه Maslak، از خصوصیت روبه رشد اروپا برخوردار بوده، با موقعیت مرکزی خود نظر به نیازمندی واحد طرح ریزی شده، با نزدیکی خود به بزرگراه ها، از پروژه های مهم مارک دار است که درجریان سال 2011 به فروش عرض گردیده است.

My Roseville که درمخصوص ترین نقطه Çekmeköy راه اندازی گردیده است، به شکل معماری کالیفورنیا پلان گذاری شده، متشکل از27 ویلا بوده، پروژه تورفتگی دردیوار (Nich) Ağaoğlu میباشد. الآن انشاء 10 هزار واحد ازطرف Ağaoğlu جریان دارد.

Ağaoğlu Şirketler Grubu ازسال 1988 بدین سو در سکتور گردش گری نیز سهم گرفته، هتل های Uludağ My Resort Otel و Kartanesi Otel را درجریان سال 2011 شامل ساختار خود نموده است، همچنان در سکتور هتلداری شهرستانی نیز باهتل های My City Otel و My Village Resident واقع İstanbul خدمت میکند. پروژه نو آغاز در Bodrum بنام Ağaoğlu Turizm Şehri با 4 هتل، ساحات گولف وویلاهای خود بزرگترین کامپلکس گردش گری در ترکیه خواهد بود.

Ağaoğlu Şirketler Grubu در ساحه انرژی نیز فعالیت نشان داده، مخصوصاً به پروژه های بادی، هیدرولیک و جیو ترمال که منبع ملی و تمیز میباشد اولویت داده برای پروژه ها مبلغ 1 میلیارد Euro سرمایه گذاری را به پروگرام گرفته است. Ağaoğlu Enerji Grubu اولین سنترال انرژی باد ‏Mersin RES را باظرفیت 33 MW و همچنان Şah RES را باظرفیت 93 MW در مدت کوتاه راه اندازی نمود. در جریان سال 2011 مزایده های Gökçeada RES و Tatlıpınar RES را، با بزرگترین مبلغ که تا امروز به سرمایه گذاری انرژی باد پرداخته شده بود، کسب کرد. Ağaoğlu هدف دارد تا سال 2015 به قوه نصب شده 1000 MW ارتقا نماید. در افزایش انرژی نصب شده باد ترکیه که ظرفیت 1600 MW را دارا است نقش مهم را بازی کرده و به 492 MW دسترس یافته است.

 
 
   
     
  نشرات الکترونیک | خریطه های پروژه | RSS
منابع انسانی | English | العربية | русский | Türkçe
تمام حقوق محفوظ است © 2011