Çevre Politikası

Çözüm ortakları, alt yükleniciler ve profesyonel proje ve üretim ekibi ile birlikte çevre değerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak.

Çevre kirliliği olasılığını önlemek için ilerideki tüm eylemleri planlamak ve gerekli kaynakları kullanmak.

Gelecek nesillere doğal ve yaşanabilir yaşam alanları sağlamak ve bunları yaratmak için etkin bir şekilde çalışmak.