SİTE SAKİNLERİMİZİN DİKKATİNE

Değerli site sakinlerimiz, aşağıda yazılan bilgilendirme metni ile Ağaoğlu Grubu olarak inşa ettiğimiz yapıların güvenliği konusunda sizleri detaylı olarak bilgilendirmek isteriz.

Tüm projelerimiz günün koşullarında geçerli olan;

  • İmar planları,
  • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,
  • İstanbul İmar Yönetmeliği,
  • İmar ile ilgili diğer yönetmelikler (Yangın, Sığınak, Otopark, Isı Yalıtım vb),
  • Proje alanına ait onaylı Sondaj ve Zemin Etüt Raporları,
  • Yürürlükteki Deprem Yönetmeliği (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, DBYYHY/Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik),
  • TS 500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları,
  • TS 498, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri,
  • TS 648, Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları,

Dikkate alınarak, yönetmelikte tanımlanarak kurgulanan ‘Tasarım Depremi’ne dayanacak şekilde projelendirilmiştir.

Deprem Yönetmeliği (DBYYHY), Tasarım Depremi ile ilgili olarak:

“1.2.2- Bu yönetmeliğe göre yeni binaların tasarımında esas alınacak tasarım depremi, 1.2.1’de tanımlanan şiddetli depreme karşı gelmektedir. Bölüm 2, Tablo 2.3’de tanımlanan Bina Önem Katsayısı I=1 olan binalar için, tasarım depreminin 50 yıllık bir süre içinde aşılma olasılığı %10’dur.” (Dönüş Periyodu 475 yıl olan depreme karşılık gelmektedir.)

Yukarıda belirtilen tüm yasal mevzuatlar paralelinde proje müellifleri, mimari, statik, mekanik, elektrik projelerini hazırlamıştır.

Statik projeler, yapılan sondaj ve zemin etütleri raporlarına göre çözülmüştür. Gerekmesi durumunda, ilgili danışmanlar ve üniversite görüşleri alınarak (İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi) bina temellerinde zemin güçlendirmesi yapılmıştır.

Yapı Denetim ve ilgili belediye kontrolünde dökülen her kat için ayrı ayrı beton ve demir örnekleri alınarak gerekli laboratuvar test raporları ve onayları alınmıştır.

Bu aşamalardan geçen projelerimiz Yapı Denetim / Emlak Konut ve ilgili Belediye onayları alınarak ruhsatlandırılmış ve iş bitiminde Yapı Kullanım İzin Belgeleri (iskan) alınmıştır.

Tüm yapılarımız 42 yıllık Ağaoğlu deneyimi, kalitesi, güveni ile yukarıda yapılan açıklamalar paralelinde projelerine uygun olarak üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur.