Değerler

Ağaoğlu Marka Değerleri

Ağaoğlu Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.

  • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak.
  • Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak.
  • Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek.
  • Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek.
  • İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak.
  • Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.
  • Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne destek vermek.
  • Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.